Selecteer een pagina

Training en opleiding

DRIJFVEER OM TE DOCEREN

Uit een onderzoek van het Platform Beta Techniek van 29 januari 2018 blijkt de drijfveer om te kiezen voor het docentschap.

“In het onderzoek is docenten en niet-docenten vooral gevraagd naar hun motivatie om les te willen geven. Mensen die nog geen docent zijn, zeggen dat ze graag kinderen en jongeren willen helpen om het beste uit zichzelf te halen. Ze willen vakinhoudelijke kennis overbrengen en iets bijdragen aan de maatschappij. Diezelfde motivatie is te horen bij docenten. Zij zeggen bovendien dat ze voldoening halen uit het contact met kinderen.”

(Bron NOS 29-1-2018 obv een onderzoek van het Platform Beta techniek)

BEROEPSONDERWIJS:

leren en inspireren

Onderwijs op maat en van hoge kwaliteit: dat is waar onderwijsmensen in beroepsopleidingen voor staan – zowel docenten als onderwijsmanagers. Naast empirische kennis uit het werkveld vraagt het werken in het beroepsonderwijs didactische vaardigheden en competenties op veel andere terreinen: de leerstof vertalen naar de informatieverwerking van de studenten, het motiveren van de studenten, het werken met groepen met een bijzondere dynamiek, de productie van kwalitatief hoogstaande toetsen, stagebezoek bij de studenten, examinering afgestemd op het niveau van de beroepsopleiding, het inzetten van ICT-hulpmiddelen en een positieve deelname aan het onderwijsteam.

OPEN AANBOD

Studieloopbaanbegeleiding als spil van de opleiding

In deze cursus staat de veelomvattende rol van studieloopbaanbegeleider centraal.

Pedagogiek daar zit muziek in

Een positief leerklimaat is het startpunt voor het leren van alle studenten. Laten we maar eens op die trommel roffelen!

Leergang
Collega Coach

Docent zijn is een hartstikke lastig vak en daarom is goede begeleiding van collega’s essentieel.

Assessorentraining Beroepsgerichte Examinering

De opleiding richt zich op de competenties van de assessor (examinator) binnen de eigen examinering: een training op maat.

Training en opleiding

Kortom, onderwijsprofessionals in het beroepsonderwijs specialiseren zich door onze expertise in te zetten. Als werktuigbouwkundige, als fysiotherapeut, als kapper of als bedrijfseconoom is extra ondersteuning in de vorm van actuele en praktische kennis en vaardigheden op onderwijskundig en didactisch gebied wenselijk en die hebben wij in huis. Onderwijsleiders kunnen zich verrijken met onze materialen of indien nodig vervangen worden door onze interim managers.

Ons aanbod

Onze trainingen en opleidingen hebben betrekking op allerlei onderwijskundige thema’s. Online bieden we deze trainingen aan in de vorm van e-learning, ook wel de OAB Dekkers Academy genoemd.

het doel

Ons doel is dat iedere opleiding of training een bijdrage levert aan het beantwoorden van een onderwijskundige kennis- of vaardigheidsvraag in het mbo of hbo. Daarbij richten wij ons op docenten en onderwijsmanagers.

Schrijf je nu in voor een wekelijkse dosis inspiratie

Je ontvangt iedere week onze blog in je mail.