In alle onderwijssectoren ligt het banenverlies hoger dan de wijziging in het leerlingaantal (DUO, 2014). Dat vertaalt...