teamontwikkeling

Teamontwikkeling als weg naar een lerende gemeenschap

Teamontwikkeling staat hoog op de agenda van bijna alle opleidingen in het beroepsonderwijs. De maatschappelijke opdracht om studenten op te leiden is de afgelopen jaren complexer geworden door een verschuiving van vakgericht onderwijs naar meer integraal onderwijs....

Hoe past mijn onderwijs?

Met de invoering van passend onderwijs wordt op 1 augustus 2014 de landelijke indicatiestelling voor leerlinggebonden financiering (lgf) afgeschaft. Mbo-instellingen zijn vanaf dan zelf verantwoordelijk voor het organiseren en vormgeven van hun eigen...

Teamvorming tijdens veranderprocessen.

Twee weken geleden kwam mijn collega Peter Loonen met een BLOG over constructieve groepen: 7 tips voor een goede start. Ik had net het boek van Maya Bakker en Ivo Nijland gelezen over ‘Positieve groepsvorming’. Samen een mooie voorbereiding op een scholing die ik aan...

Training gevolgd, terug naar de waan van de dag….!

Als docent denk je regelmatig na over situaties die je op school meemaakt, je trekt daar lering uit. In die zin is ‘doorleren’ als docent eigenlijk een vanzelfsprekendheid. De vraag is of dat doorleren altijd op een even efficiënte en effectieve manier gebeurt. Om het...

Vul je emailadres en je naam in

om de  casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!