‘Wanneer het toetsprogramma niet aansluit bij het onderwijsprogramma zal - alle idealen ten spijt - het toetsprogramma...