Marzano

Wat maakt een sterke docent een goede docent?

  Solliciteren bij studenten. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: weet jij het verschil tussen een zwakke en een sterke docent? En weet je in hoeverre dat nu verschil uitmaakt voor de studenten en vooral op hun leerresultaten? Zou jij een rijtje...

Pedagogisch handelen en klassenmanagement

Docenten spelen allerlei rollen in de groep, maar één van de belangrijkste daarvan is de rol van (pedagogisch) manager. Een goed gemanagede groep biedt een omgeving waarin lesgeven en leren kan opbloeien. Marzano (Wat werkt: pedagogisch handelen en klassenmanagement)...

8 bouwstenen die tot aantoonbaar beter onderwijs leiden.

  De blog van Jacandra van vorige week had als onderwerp: hoe maken we onderwijs meer betekenisvol voor studenten? Deze blog is een vervolg door in te zoomen op datgene wat je als docent moet doen om het onderwijs voor jouw studenten te verbeteren. Volgens mij...

Bouwsteen 8: Samenwerkend leren

  Studenten geven regelmatig aan dat ze het werken in groepen niet (meer) zo zien zitten. Meeliftgedrag, vage opdrachten en toetsing die geen uitspraak doet over individuele prestaties is daar, naar mijn mening, debet aan. Werken in groepen is dus blijkbaar niet...

Vul je emailadres en je naam in

om de  casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!