Kwaliteit: de mate waarin iets goed is of aan bepaalde normen voldoet. Borgen: het geheel van geplande en...