Intervisie in drie smaken   Intervisie…intervisie…; ik laat het woord even tot rust komen in uw hoofd lezer....