Het onderwijsverslag van de onderwijsinspectie bevat een instemming met het trilemma dat de voorzitter van de...