Peter Loonen

Peter Loonen

Directeur

T: 06 – 23 63 38 08
E: peter@oabdekkers.nl

Peter Loonen

High Impact Teaching

Leeropbrengsten bij studenten verbeteren en studenten met trots, voldoening en plezier laten terugkijken op hun opleiding: dat is het resultaat van de coaching die ik docenten bied. Ik begeleid professionals van mbo- en hbo-opleidingen met wetenschappelijk onderbouwde didactische en pedagogische strategieën die passen bij de bouwstenen van High Impact Teaching.

Samen in plaats van beoordelen

Samen met docenten bereid ik lessen voor en ik voer de lessen dan bij voorkeur samen uit en evalueer ze ook samen. Juist naast de docent gaan staan in plaats van beoordelen vind ik belangrijk. Voorafgaand aan een lesbezoek gaan we met elkaar op zoek naar de urgentie van het vraagstuk en didactische en/ of pedagogische strategieën die behulpzaam kunnen zijn. Personaliseren vanuit het sturen van leerprocessen is hierbij mijn uitgangspunt. Docenten geven aan dat ze met een geruster gemoed voor de klas staan en dat hun lessen beter geworden zijn.

Verbeterde samenwerking docententeams

Ik begeleid docententeams in mbo- en hbo-opleidingen met hun samenwerking in teams op basis van groepsdynamische processen die aansluiten bij het herkennen en beïnvloeden van niet-zichtbare en onbewuste processen in groepen. Hierdoor verbetert de samenwerking in het team en de resultaten van studenten gaan ook vooruit.

Direct maar waarderend

Door een juiste combinatie van directheid en confrontatie vanuit een waarderende relatie benoem ik de zaken zoals ik ze zie of interpreteer. Ik leg hypotheses voor en zet de teams aan tot nadenken. Door met elkaar in gesprek te gaan of door situaties praktisch voor te bereiden en te oefenen geef ik enerzijds inzicht in sociale patronen in teams en anderzijds geef ik handvatten om de routines te doorbreken. Mijn werkwijze is observeren, benoemen wat ik zie en vervolgens kijken hoe we de vaste (onbewuste) patronen kunnen veranderen.

Situationeel leiderschap

Ik geef leiding als interim onderwijskundig leider aan opleidingen en sectoren in het beroepsonderwijs door situationeel leiderschap toe te passen dat aansluit bij de fase van ontwikkeling van de opleiding of sector. De resultaten van het opleidingsonderdeel verbeteren en voldoen aan interne en externe kwaliteitseisen.

Resultaatgericht leiderschap

Door heel resultaatgericht leiding te geven vanuit het onderwijskundig perspectief ben ik in staat om een opleiding een stap voorwaarts te laten zetten. Overigens doe ik dit door iedereen die verantwoordelijkheid te geven die bij zijn of haar rol past. Ik ben voldoende competitief om de beste opleiding te willen zijn en heb tegelijkertijd oog voor de complexiteit van het verzorgen van goed onderwijs.
Het aanwenden van smoesjes om afspraken niet na te komen en het afschuiven van verantwoordelijkheid naar iemand anders zijn twee van mijn allergieën die ik bij het leidinggeven probeer te hanteren. Fouten maken mag, zeker in een organisatie waarin leren centraal staat. Daarbij is het belangrijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Ik probeer hierin vanuit goed voorbeeldgedrag een positieve bijdrage te leveren.

Assessoren trainen tot BKE

Ik train assessoren van mbo-en hbo-opleidingen met beeldende en actieve trainingsvormen die leiden tot het niveau van BKE (basiskwalificatie examinering of SKE (seniorkwalificatie examinering). Het vertrouwen van assessoren in hun eigen bekwaamheid als betrouwbaar en onafhankelijk beoordelaar neemt daardoor toe.

Examineren met plezier

Ik ben hierin heel duidelijk en geef aan wat wel en niet verwacht mag worden van een assessor en examinator. Mijn belangrijkste doel is om examinering weer leuk te maken en te ontdoen van het stempel van ingewikkeld en complex. Deelnemers aan trainingen geven in evaluaties vaak terug dat ze het prettig, concreet en duidelijk vonden en dat het hoge tempo ze juist aanspreekt. Een paar dagdelen hard werken met elkaar en de beoordelingen worden een stuk beter.

Studiesucces – 4 maatregelen om de kwaliteit van onderwijs direct te verbeteren

  Deze week (het is 13 oktober wanneer ik dit schrijf) verschenen 2 nieuwsberichten met de kwaliteit van het onderwijs als onderwerp. Het rapport van curriculum.nu werd donderdag 10 oktober gepresenteerd en vandaag (zondag 13 oktober) een onderwerp in het nieuws...

Boeiend! Boeiend! Boeiend! Interessant!

  Confetti is alleen dán confettials hij (of zij)meerkleurig is… Het strooien van éénkleurig confettisorteert vrijwel geen effect…  Het is de mengeling die het 'm doet... C'est la vie. (Toon Hermans, 1973) De meerkleurige confetti herkennen we in het onderwijs...

Dwalen is falen: Tips voor het verhogen van eerstejaarsrendement

  Nu het nieuwe jaar is opgestart en alle eerstejaars studenten in de klassen zouden moeten zitten, breekt er een spannende periode aan. Niet alleen voor de studenten – nieuwe omgeving, nieuwe studie, nieuwe docenten, maar ook voor de opleidingen. Hoeveel studenten...

Schrijf je nu in voor een wekelijkse dosis inspiratie

Vul je emailadres en je naam in

om de  casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!