Peter Loonen

Peter Loonen

Directeur

T: 06 – 23 63 38 08
E: peter@oabdekkers.nl

Peter Loonen

High Impact Teaching

Ik begeleid docenten van mbo en hbo opleiding met wetenschappelijk onderbouwde didactische en pedagogische strategieën die passen bij de bouwstenen van High Impact Teaching zodat de leeropbrengsten bij studenten toenemen en er meer studenten met trots, voldoening en plezier terugkijken op hun opleiding. Ik doe dit door samen met docenten lessen voor te bereiden en ze dan bij voorkeur samen uit te voeren en te evalueren. Juist naast de docent gaan staan in plaats van beoordelen vind ik belangrijk. Voorafgaand aan een lesbezoek gaan we met elkaar op zoek naar de urgentie van het vraagstuk en didactische en/ of pedagogische strategieën die behulpzaam kunnen zijn. Personaliseren vanuit het sturen van leerprocessen is hierbij mijn uitgangspunt. Docenten geven aan dat ze met een geruster gemoed voor de klas staan en dat hun lessen beter geworden zijn.

Teamontwikkeling

Groepsdynamica is mijn hobby. Ik begeleid docententeams in mbo en hbo opleidingen met hun samenwerking in teams op basis van groepsdynamische processen die aansluiten bij het herkennen en beïnvloeden van niet-zichtbare en onbewuste processen in groepen zodat de samenwerking in het team verbetert en de resultaten voor studenten verbeteren. Door een juiste combinatie van directheid en confrontatie vanuit een waarderende relatie benoem ik de zaken zoals ik ze zie of interpreteer. Ik leg hypotheses voor en zet de teams aan tot nadenken. Door met elkaar in gesprek te gaan of door situaties praktisch voor te bereiden en te oefenen geef ik enerzijds inzicht in sociale patronen in teams en anderzijds geef ik handvatten om de routines te doorbreken. Mijn werkwijze is observeren, benoemen wat ik zie en vervolgens kijken hoe we de vaste (onbewuste) patronen kunnen veranderen.

 

Onderwijskundig leiderschap

Ik geef leiding als interim onderwijskundig leider aan opleidingen en sectoren in het beroepsonderwijs door situationeel leiderschap toe te passen dat uitsluit bij de fase van ontwikkeling van de opleiding of sector zodat de resultaten van het opleidingsonderdeel verbeteren en voldoen aan interne en externe kwaliteitseisen. Door heel resultaatgericht leiding te geven vanuit het onderwijskundig perspectief ben ik in staat om opleiding een stap voorwaarts te laten zetten. Overigens door iedereen die verantwoordelijkheid te geven die bij zijn of haar rol past. Ik ben voldoende competitief om de beste opleiding te willen zijn en heb tegelijkertijd oog voor de complexiteit van het verzorgen van goed onderwijs. Het aanwenden van smoesjes om afspraken niet na te komen en de verantwoordelijkheid afschuiven naar iemand anders zijn twee van mijn allergieën die ik bij het leidinggeven probeer te hanteren. Fouten maken mag, zeker in een organisatie waarin leren centraal staat. Daarbij is het belangrijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Ik probeer hierin vanuit goed voorbeeldgedrag een positieve bijdrage te leveren.

Toetsing & assessment

Ik train assessoren van mbo en hbo opleidingen met beeldende en actieve trainingsvormen die leiden tot het niveau van BKE (basiskwalificatie examinering of SKE (seniorkwalificatie examinering) zodat het vertrouwen van assessoren in hun eigen bekwaamheid als betrouwbaar en onafhankelijk beoordelaar toeneemt.Ik ben hierin heel duidelijk en geef aan wat wel en niet verwacht mag worden van een assessor en examinator. Mijn belangrijkste doel is om examinering weer leuk te maken en te ontdoen van het stempel van ingewikkeld en complex. Deelnemers aan trainingen geven in evaluaties vaak terug dat ze het prettig concreet en duidelijk vonden en dat het hoge tempo ze juist aanspreekt.
Een paar dagdelen hard werken met elkaar en de beoordelingen worden er een stuk beter van.

De jaaropening

  Eind augustus, begin september. Op vrijwel alle scholen in Nederland start het nieuwe schooljaar en hierbij mag een jaaropening uiteraard niet ontbreken! Deze week realiseerde ik mij dat ik dit jaar alweer mijn 15e jaaropening zal gaan bijwonen. Geen record...

Telefoons in de klas, een vloek of een zegen?

   “Studenten zijn geobsedeerd door hun mobieltje, het lijkt wel alsof het apparaat aan hun handen is vastgelijmd” hoor ik een docent klagen wanneer ik de docentenkamer binnenloop. “Je zou haast denken dat het nu wel zo ongeveer ingeburgerd zou zijn, het gebruik...

Wat doet stress met ons brein?

  Lekker aan het genieten? Verdiend! Kun je je de laatste weken voor de zomerstop nog herinneren? Stress… Een overvolle agenda, vergaderingen, lessen voorbereiden, nakijken, het huishouden, sporten en dan nog alle bezoekjes aan vrienden en familie. Dit kan aardig...

Schrijf je nu in voor een wekelijkse dosis inspiratie