Laden Evenementen

Passend Onderwijs voor iedereen

Wat leer je tijdens deze training?

Sinds een aantal jaren is het reguliere onderwijs verplicht om Passend Onderwijs te leveren. Daarbij wordt op de eerste plaats gedacht aan studenten met leer- en gedragsmoeilijkheden of specifieke psychodiagnostische beperkingen. Toch zien wij graag Passend Onderwijs nog wat groter: hoe zorgen we er sowieso voor dat ons onderwijs aansluit bij de behoeften van onze studenten, ook als er geen ‘verstoring’ in de weg zit?

Duidelijk is dat niet alles mogelijk is maar dat er veel bereikt kan worden als een opleiding werkt vanuit een duidelijke en eenduidige onderwijsvisie waarbij zowel veiligheid en gedrag als leren centraal staan. Ook weten we uit ervaring dat kennis bij de teams en hun individuele docenten over specifieke leer- en gedragsproblematieken ook essentieel is om met elkaar begrip te creëren.

In de training Passend Onderwijs gaan we aan de slag met Positive Behaviour Support, PBS. PBS is een onderwijsvisie die uitgaat van een brede pedagogische basis voor iedereen en bijzondere aanpassingen of extra middelen voor 15 tot 20 procent van je studenten die dat specifiek nodig hebben. Het uitgangspunt daarbij is dat het niet goed is als standaard 80 procent van je energie gaat zitten in 15 tot 20 procent van je studenten. Het vraagt om een andere manier van denken en samenwerken om de energie verdeling te krijgen zoals het zou moeten: verdeeld over iedereen. We gaan in deze training kijken naar wat nu precies die ‘brede pedagogische basis’ inhoudt en hoe je daaraan kunt werken. We hebben daarbij ook voorbeelden van mbo-scholen die reeds met deze visie werken en waarbij de resultaten enorm positief zijn.

Door het inbrengen van eigen casussen bespreken we met elkaar de handelingsmogelijkheden en -verlegenheden. In begeleide intervisievormen wisselen we ideeën uit maar kijken we ook naar wat de theorieën ten aanzien van gedragsregulering en pedagogiek hieraan bij kunnen dragen. Na afloop van de training houd je er een paar Critical Friends aan over!

Omdat nu eenmaal een flink stuk van het Passend Onderwijs ook daadwerkelijk zit in de groei van studenten met leer- en gedragsproblematieken, zit er ook een stuk psychodiagnostiek in deze training. Daarbij nemen we in ieder geval de drie meest voorkomende problematieken onder de loep: autisme, ADHD en NLD. Daarbij gaan we niet allerlei theoretische verhandelingen houden, maar laten we je zelf ervaren wat het is om deze verstoringen te hebben. We willen je vooral inzicht geven in ‘hoe werkt dat nu bij hem/haar?’

Een ander stuk van de psychodiagnostiek richt zich op het wat ongrijpbaardere ‘moeilijke gedrag’ van bepaalde studenten: geen motivatie, grote mond, uitdagen, enzovoort. Ook hier gaan we eerst kijken naar waar dit gedrag vandaan komt en waarom bepaalde studenten dit gedrag (blijven) vertonen voordat we je mogelijke handvatten gaan geven.

Ook staan we stil bij het besef dat te veel systemen remmend werken op de mogelijkheden en de brede bril die we zouden moeten hebben. Onze collega Remko heeft er een blog over geschreven.

Hoe leer je tijdens deze training?

 • Theoretische input van trainer/adviseur
 • Voorbeelden uit de praktijk
 • Ervaringsgericht leren aan de hand van jouw praktijksituaties
 • Uitwisselen van ideeën en twijfels door begeleide intervisie.
 • Verwerken en delen met elkaar (coöperatief leren)
 • Ervaringsgericht leren door het te ondergaan
 • Gericht op de praktijk van alle dag

Welk resultaat heb je behaald na het volgen van deze training?

 • Na het volgen van deze training weet je op welke vlakken jij en je team kunnen gaan werken aan passender onderwijs.
 • Na het volgen van deze training heb je een eerste inzicht in PBS en hoe je daarin met je team de eerste stappen kunt zetten.
 • Na het volgen van deze training heb je meer inzicht in ‘hoe het werkt’ in de hoofden van bepaalde studenten.
 • Na het volgen van deze training weet je hoe belangrijk een teamvisie is als je een brede pedagogische basis wilt neerzetten.
 • Na het volgen van deze training heb inzicht in waar je handelingskracht en – verlegenheid zit en wat je daarmee kunt doen.
 • Na het volgen van deze training heb je specifieke inzichten gekregen in de drie meest voorkomende stoornissen.
 • Na het volgen van deze training heb je een aantal nieuwe handvatten gekregen om om te gaan met lastig en storend gedrag.

Voor wie is deze training bedoeld?

 • Docenten en teams mbo en hbo 

Lesmateriaal

 • Brainblocks ©
 • Bijsluiter voor Autisme, ADHD en NLD
 • Werkmateriaal (ook digitaal zodat je het materiaal ook in je klas kunt gebruiken)
 • Videomateriaal
 • PowerPoint
 • Blogs en vlogs

Literatuur

 • Informatiereader psychodiagnostiek (OAB Dekkers, Emile Heerkens)

Open aanbod

Data:
Dag 1: 11 maart 2021, hele dag
Dag 2: 23 maart 2021, hele dag
Tijdsinvestering:
24 Studiebelastingsuren bestaande uit 16 uur training en 8 uur thuisstudie.
Locatie:
Centraal in het land
Kosten:
€ 940,- per deelnemer (Lunch, koffie/thee en versnaperingen zijn hierbij inbegrepen. Dit bedrag is vrijgesteld van btw).
Certificaat:
Bewijs van deelname.

 

Incompany

Op aanvraag is het ook mogelijk om deze training incompany te verzorgen op locatie.

Neem vrijblijvend contact op via onderstaande button of bel naar 040 – 291 37 33

Trainers

Floor van venrooij

Floor van venrooij

Trainer

Thijs Wesselink

Thijs Wesselink

Trainer

INSCHRIJVEN VOOR ‘PASSEND ONDERWIJS VOOR IEDEREEN’

Vul je emailadres en je naam in

om de  casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!