Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Assessorentraining

Door deze training krijg je inzicht in de verschillende kwaliteitseisen van toetsing en de mogelijke valkuilen die er bestaan tijdens het beoordelen. Daarnaast leer je met behulp van de OWACKER-methodiek hoe je op een gestructureerde wijze tot een kwalitatieve beoordeling kunt komen en ten slotte zal het modereren jou en collega-assessoren ondersteunen om tot een gezamenlijk betrouwbaar en valide oordeel te komen.

PERSONALISEREN DOOR DIFFERENTIËREN

In deze training leer je hoe je differentiatie op verschillende manieren kunt toepassen tijdens je lessen. Daarbij komen instructievormen en klassenmanagement naar voren, maar ook welk inzicht jij als docent (of jullie als team) daadwerkelijk hebt in de verschillen in de klas.

STUDIELOOPBAANBEGELEIDING

In de training Studieloopbaanbegeleiding gaan we als eerste in op het doel van SLB en de competenties die je daarbij als slb’er nodig hebt. Aan de hand van een checklist ga je, in intervisie met de andere cursisten, bespreken in hoeverre je deze competentie beheerst en welke je nog zou kunnen ontwikkelen. We nemen ook de rol van de slb’er onder de loep.

GROEPSDYNAMICA: LUST OF LAST?

In de training groepsdynamica gaan we als eerste in op de vijf fases die elke groep studenten doormaakt (Groepsdynamische fases, Remmerswaal). Wat betekenen deze fases voor de studenten en hoe kun jij daar als docent het beste op aansluiten met je leiderschap en je interventies?

GROEPSDYNAMISCHE AANPAK VOOR TEAMONTWIKKELING

Tijdens deze masterclass krijgen deelnemers meer inzicht in diverse groepsdynamische processen in een team. Na een korte theoretische inleiding gaan we aan de slag met het leren herkennen en hanteren van onderstromen en patronen in jouw team; hoe ga je bijvoorbeeld om met lastig gedrag?

FAALANGST EN NEGATIEF ZELFBEELD

In de training faalangst en negatief zelfbeeld krijg je de inzichten en handvatten mee om individueel of in een kleine groep, studenten met problemen te ondersteunen. Studenten ondersteunen en weerbaarder maken: dat is het doel.

PEDAGOGISCHE STRATEGIEËN

Tijdens de basistraining Pedagogiek krijg je inzichten in de voorwaarden om tot veilig leren te komen. Vanuit het werken met onderzochte en in de praktijk bewezen pedagogische strategieën kun je systematisch bouwen aan die veilige omgeving. We gaan in op zaken als regels en routines waarbij de kracht van je team van hoogste belang is, maar ook naar jouw individuele mogelijkheden in je lessen om tot een vermindering te komen van verstorend gedrag.

HIGH IMPACT TEACHING-EVENT

Het jaarlijkse HIT-event heeft als doel om het rendement van het onderwijs te vergroten door de rol van de docent (weer) belangrijk te maken! Vanuit de 8 bouwstenen van High Impact teaching werken aan het versterken van het onderwijs en daar zijn ideeën en oplossingen van docenten natuurlijk hard bij nodig.

PASSEND ONDERWIJS VOOR IEDEREEN

In de training Passend Onderwijs gaan we aan de slag met Positive Behaviour Support, PBS. PBS is een onderwijsvisie die uitgaat van een brede pedagogische basis voor iedereen en bijzondere aanpassingen of extra middelen voor 15 tot 20 procent van je studenten die dat specifiek nodig hebben.

BASISKWALIFICATIE EXAMINERING (BKE)

In deze training maak je op een interactieve manier kennis met de theorie en handelswijze van het beroepsbekwaam beoordelen. Het toetsen van prestaties en resultaten van studenten is immers geen eenvoudige taak. Het is een grote verantwoordelijkheid om in korte tijd te kunnen bepalen of een student klaar is om door te stromen in een opleiding of startbekwaam is in het werkveld.

Vul je emailadres en je naam in

om de  casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!