Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

PEDAGOGISCHE STRATEGIEËN

Tijdens de basistraining Pedagogiek krijg je inzichten in de voorwaarden om tot veilig leren te komen. Vanuit het werken met onderzochte en in de praktijk bewezen pedagogische strategieën kun je systematisch bouwen aan die veilige omgeving. We gaan in op zaken als regels en routines waarbij de kracht van je team van hoogste belang is, maar ook naar jouw individuele mogelijkheden in je lessen om tot een vermindering te komen van verstorend gedrag.

HIGH IMPACT TEACHING-EVENT

Het jaarlijkse HIT-event heeft als doel om het rendement van het onderwijs te vergroten door de rol van de docent (weer) belangrijk te maken! Vanuit de 8 bouwstenen van High Impact teaching werken aan het versterken van het onderwijs en daar zijn ideeën en oplossingen van docenten natuurlijk hard bij nodig.

PASSEND ONDERWIJS VOOR IEDEREEN

In de training Passend Onderwijs gaan we aan de slag met Positive Behaviour Support, PBS. PBS is een onderwijsvisie die uitgaat van een brede pedagogische basis voor iedereen en bijzondere aanpassingen of extra middelen voor 15 tot 20 procent van je studenten die dat specifiek nodig hebben.

BASISKWALIFICATIE EXAMINERING (BKE)

In deze training maak je op een interactieve manier kennis met de theorie en handelswijze van het beroepsbekwaam beoordelen. Het toetsen van prestaties en resultaten van studenten is immers geen eenvoudige taak. Het is een grote verantwoordelijkheid om in korte tijd te kunnen bepalen of een student klaar is om door te stromen in een opleiding of startbekwaam is in het werkveld.

FORMATIEF EVALUEREN

Tijdens deze training zal je op een interactieve manier kennis verwerven over formatief evalueren. Vervolgens krijg je inzicht in je eigen toetsgedrag aan de hand van de vijf fasen van de formatieve toetscyclus. Ten slotte ga je samen met andere docenten aan de slag om praktische toepassingen voor deze vorm van toetsen te ontwikkelen voor in de klas.

Vul je emailadres en je naam in

om de  casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!