Onderwijskundige ontwikkeling

“Onze bedoeling is altijd het realiseren van een duurzame verandering via leren en het creëren van eigenaarschap, met als uiteindelijke doel positieve impact op het leren van de student.”

Het ontwikkelen van (nieuwe) opleidingen, begeleiding van de accreditatie, expertise en ervaring bij actuele thema’s zoals flexibilisering, programmatisch toetsen en High Impact Learning: onderwijskundige vraagstukken waarbij professionaliteit, ervaring en specialisaties zeer gewenst zijn. Onderwijsadviesbureau Dekkers overziet onderwijskundige processen en komt tot concrete resultaten. Vraagstukken transformeren tot onderwijskundige antwoorden wanneer wij samen aan de slag gaan.

Onderwijsexperts en onderwijsliefhebbers

Onze grondige onderwijskundige kennis is de basis. We hebben (gezond) verstand van onderwijs en we hebben veel ervaring met het begeleiden van veranderingen en ontwikkelprojecten in onderwijsorganisaties. Excellent onderwijs voor iedereen, zodanig dat studenten met voldoening, trots en plezier terugkijken op hun opleiding: daar staan we voor. Alles wat wij doen heeft als doel het realiseren van impact op leren: leren van de docent, van de manager, van het hele team, van de organisatie. Dat doen wij door het prikkelen van de professionele nieuwsgierigheid van de opleiders, door het creëren van beweging bij scholen en teams, met effectief en duurzaam resultaat tot gevolg. En hoewel we helpen, nemen we het nooit over.

Vanuit de inhoud, met de mensen

Onze bedoeling is altijd het realiseren van een duurzame verandering via leren en het creëren van eigenaarschap, met als uiteindelijke doel impact op het leren van de student. We werken evidence informed en practice based. Een vraagstuk staat nooit op zichzelf, maar raakt altijd aan de cultuur en structuur van een organisatie.

Samen met de opdrachtgever brengen we het vraagstuk in kaart om vervolgens een advies en aanpak op te stellen. Onze begeleiding is divers en altijd helpend vanuit de inhoud en het proces. Welk type ondersteuning we geven, is afhankelijk van de vraag. Soms is het ook afhankelijk van de onderliggende veranderkundige of organisatievraag. Studenten worden sowieso altijd betrokken bij onze projecten.

 

Interesse?

Wil je meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Jacandra van MegenJacandra van Megen
Trainer en adviseur
06 -19 62 64 93
jacandra@oabdekkers.nl

Marion van Neerven
Adviseur
06 – 51 53 17 25
marion@oabdekkers.nl

Liza Peeters-Goos
Trainer en adviseur
06 -14 95 25 57
liza@oabdekkers.nl

Dennis van AartDennis van Aart
Trainer en adviseur
06 – 36 32 09 80
dennis@oabdekkers.nl

Onderwijsadviesbureau Dekkers biedt:

Ontwerpen / ontwikkelen

We zijn goed in het overbrengen van de onderwijskundige boodschap en denken mee over de wijze van communiceren. Onze vormgeving is altijd ondersteunend aan de inhoud en het doel van de boodschap. We ontwikkelen nieuwe onderwijsconcepten en onderwijskundige visie en geven die vorm. Curricula, onderwijsprogramma’s en toetsprogramma’s: niets is ons te veel. Onze ontwerpen zijn altijd gebaseerd op een gezamenlijk geformuleerde visie en ontwerpcriteria. Eventueel maken we daarbij gebruik van de tool EDUVIEW.

Zo nodig organiseren we workshops, trainingen of studiedagen.

Onderwijskundig schrijven en redactie

We schrijven, redigeren en herschrijven onderwijsmateriaal. Dat kunnen zowel formele verantwoordingsdocumenten zijn (opleidingsprofiel, rapport, OER) als onderwijsmateriaal. 

 

 

 

Organisatie/verander-advies

Bij het werken aan onderwijskundige vragen merken we regelmatig dat een organisatiedeel (bijvoorbeeld een team van docenten, een MT of de examencommissie) zorg heeft over de verandering. Vanuit deze zorg ontstaat er weerstand, tegenwerking of “ja zeggen en nee doen”. Het is onze opdracht om in dergelijke projecten de zorg te analyseren, te delen en bespreekbaar te maken en oplossing te ontwerpen die recht doet aan de gewenste verandering én aan de zorg. Deze groepsdynamische veranderingsprocessen leiden tot duurzame verandering. Studenten kunnen hier heel behulpzaam bij zijn. 

 

Kritische vriend

Of het nu om een kwaliteitsanalyse van een onderwijsprogramma, een zelfreflectie voor accreditatie of om een extra meelezer van een studiehandleiding gaat, soms zijn we de kritische vriend die de onderwijsorganisatie verder helpt. We lezen, analyseren, interviewen en geven feedback. 

 

 

(team)Coaching

In onze coaching staat altijd de vraag en de concrete (onderwijs- of werk-) praktijk van het individu of de groep voorop. We kijken daarbij ook naar de gehele context van het vraagstuk, de cultuur en de structuur. Lesobservaties of een dag meedraaien zijn een sterk middel om te coachen on the job. Docenten, onderwijsmanagers, teamleiders, directeuren of soms hele teams: we begeleiden waar nodig en met ervaring en toewijding.

  

 

 

Begeleiden accreditatie

Onze ervaring zetten we in bij alle logistieke en inhoudelijke aspecten van een accreditatie, zoals documentenverzameling en verantwoording, zodat de accreditatie voldoet aan alle gestelde voorwaarden en termijnen. Wij begeleiden bij accreditatie en inspectiebezoeken. Het schrijven en redigeren van zelfevaluaties hoort daarbij. Waar nodig stellen we de daarbij benodigde kritische vragen aan het team.

Vul je emailadres en je naam in

om de  casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!