Jacandra van Megen

Jacandra van Megen

Trainer en adviseur

T: 06 -19 62 64 93
E: jacandra@oabdekkers.nl

Jacandra van Megen

Formuleren leeruitkomsten

Ik ondersteun docententeams met het inrichten van hun onderwijs en de toetsing. Dit doe ik bijvoorbeeld met behulp van leeruitkomsten zodat er een kwaliteitsslag gemaakt wordt in de inhoud en de toetsing van het onderwijs. Studenten hebben daardoor meer keuzemogelijkheden en regie, en het onderwijs is goed afgestemd op hun persoonlijke situatie en wat zij zelf al kunnen.

Opleidingen help ik, samen met docententeams en onderwijskundigen, met het inrichten en formuleren van leeruitkomsten, met het helpen structureren vanuit landelijke profielen en taakgebieden. Ook ondersteun ik bij de uitvoering van het concept.

Activerend onderwijs

Ik help docententeams van een bepaald onderdeel van het curriculum het onderwijs met behulp van de bouwstenen van HILL effectiever en efficiënter in te richten en didactisch beter uit te voeren zodat studenten meer worden uitgedaagd, en actiever aan het onderwijs deelnemen en meer leren, en docenten hun vak beter uitoefenen.

De bouwstenen van HILL worden gebruikt bij de inrichting van de module waarbij zij geconcentreerd en vanuit urgentie actief meedoen aan het leerproces.

Ten aanzien van beleid rondom flexibel onderwijs

Ik ondersteun interne onderwijsadviseurs en MT’s van opleidingen visie en beleid te ontwikkelen rondom het experiment leeruitkomsten zodat de kaders waarin het onderwijs ontwikkeld kan worden vanuit de visie van het experiment duidelijk zijn en gedragen worden. Zo denk ik mee over het schrijven van handreikingen voor het maken van leeruitkomsten en leerwegonafhankelijke toetsing.

Onderwijsvisie vertalen naar onderwijs

Ik help en inspireer docententeams en MT’s hun visie te vertalen naar onderwijs zodat er congruentie is tussen de visie en de wijze waarop er onderwezen wordt. Docenten coach ik vanuit deze visie en wat dit voor hen in het onderwijs betekent. Onderwijsprofessionals stellen zich lerend op en gaan zich weer ontwikkelen.

Samenwerking in docententeams

Ik creëer een samenwerking tussen mensen in docententeams vanuit persoonlijk leiderschap waardoor zij zich constructief samen gedragen en optimale resultaten bereiken.

Een docententeam bijvoorbeeld met onenigheid over vorm en inhoud van afstuderen en een klimaat van wij-zij, transformeer ik vanuit een gezamenlijke visie met een nieuwe vorm naar een team waarin persoonlijk leiderschap een leidraad is.

Samenwerken, (hoe) moet dat?

  Samenwerken, (hoe) moet dat? Je hoort het studenten zeggen: "alweer in groepjes? Ik werk hier liever zelf aan, dan kan ik het doen wanneer ik wil. Alleen kan ik het sneller. We krijgen geen gezamenlijke afspraak gepland. Er zitten mensen in ons groepje die niks...

Leerkracht!!!

  Veel opleidingen zijn aan het worstelen met het verschil tussen individueel leren en gepersonaliseerd leren. Het filmpje van Peter Heerschop heeft mij geraakt en laat mij zien dat leerlingen/studenten samen leren, elkaar daarvoor ook nodig hebben en...

Terugkijken om met meer focus verder te gaan

  Ik ben deze zomer gaan fietsen in de Alpen, samen met mijn partner en onze dochter van 13 (we kregen haar alleen mee met de belofte dat na de week fietsen, inclusief de Gerlospas, zij mocht chillen op een door haar uitgekozen camping😉). Halverwege juli met de...

Schrijf je nu in voor een wekelijkse dosis inspiratie

Vul je emailadres en je naam in

om de  casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!