Jacandra van Megen

Jacandra van Megen

Trainer en adviseur

T: 06 -19 62 64 93
E: jacandra@oabdekkers.nl

Jacandra van Megen

Ten aanzien van experiment leeruitkomsten (Flexibel onderwijs).

Ik help/ondersteun docententeams het onderwijs en de toetsing in te richten met behulp van leeruitkomsten zodat er een kwaliteitsslag gemaakt wordt in de inhoud en de toetsing van het onderwijs zodat studenten meer keuzemogelijkheden hebben, en het onderwijs meer afgestemd is op hun persoonlijke situatie en wat zij zelf al kunnen.

Ten aanzien van activerend onderwijs:

Ik help docententeams van een bepaald onderdeel van het curriculum het onderwijs mbv de bouwstenen van HILL effectiever en efficiënter in te richten en didactische beter uit te voren zodat studenten meer worden uitgedaagd, en actiever aan het onderwijs deelnemen en meer leren, en docenten hun vak beter uitoefenen.

Ten aanzien van beleid rondom flexibel onderwijs

Ik ondersteun interne onderwijsadviseurs en MT’s van opleidingen beleid te ontwikkelen rondom het experiment leeruitkomsten zodat de kaders waarin het onderwijs ontwikkeld kan worden vanuit de visie van het experiment duidelijk zijn en gedragen worden.

Onderwijsvisie vertalen naar onderwijs

Ik help/inspireer docententeams, MT’s visie te vertalen naar onderwijs zodat er congruentie is tussen de visie en de wijze waarop er onderwezen wordt.

“Waar een wil is, is een weg”

  … zei mijn moeder altijd als ik zei dat ik iets niet dacht te kunnen. Ik werd opstandig en moedeloos van haar uitspraak, maar toch ging ik er ook over nadenken: wat wilde ik eigenlijk écht en waarom zag ik die weg niet. Het leren nadenken over en voelen van wat...

LeerKRACHT: Overdragen of Bezielen? Met antwoorden of vragen?

“Het leren gebeurt in de relatie” (Peter Heerschop op HIT-event nov 2018) Ik heb de radio aan en hoor een live verslag van de onderwijsstaking op 15 maart. Er zijn veel leerKRACHTen aan het woord, die allemaal spreken over het mooie prachtige vak en werk dat zij doen....

Improviseer met impact, en speel je beste wedstrijd!

  Heb jij soms ook van die moeilijke groepen? Die lamgeslagen zijn, niet vooruit te branden, hoe hard en enthousiast jij je goed voorbereide les ook brengt… Ik heb misschien een oplossing, ik daag je uit om het in ieder geval eens te proberen: durf in de les te...

Schrijf je nu in voor een wekelijkse dosis inspiratie