Emina Nakicevic

Onderwijsadviseur en trainer

Optimale curriculumontwikkeling

Ik begeleid onderwijsontwikkelaars bij het doorlopen van curriculumontwikkeling zodat zij gezamenlijk kwalitatief goed onderwijs voor studenten kunnen maken. Bij meerdere scholen kom ik binnen en is er een vraagstuk rondom curriculumontwikkeling. Soms is er een curriculum en moet daar een kwaliteitscheck op komen. Daarna zijn soms aanpassingen nodig. Soms moeten we helemaal opnieuw beginnen met een ontwikkelgroep om samen goed onderwijs te ontwikkelen.

Vaak word ik ingeroepen om tijdens een onderwijsontwikkelproces op een bepaald punt ondersteuning te bieden. Bij sommige scholen haak ik in op dat wat er al ligt, vanuit de visie van school of het team. En in sommige gevallen begeleid ik bij de visieontwikkeling en ontwikkelen we van daaruit verder.

Professionalisering docenten

Terugblikkend op al mijn doorlopen projecten kan ik zeggen dat ik het meest blij en trots ben op de collega’s waarmee ik heb samengewerkt. Ze geven allen aan geleerd te hebben en gegroeid te zijn als professional. Ik vind het mooi dat ik heb mogen bijdragen aan professionalisering van docenten zodat zij beter onderwijs kunnen verzorgen.

Teams met verbinding

Ik help docententeams bij het creëren van een gezamenlijke visie om van daaruit te kunnen handelen op pedagogisch/didactisch gebied. Ik heb in mijn werk vaak meegemaakt dat de ‘neuzen’ niet dezelfde kant op staan. Nu hoeft niet iedereen hetzelfde te denken, maar het is wel belangrijk met elkaar een visie te formuleren waar je achter staat en waar de teamleden zich naar conformeren.

Ik ben vaak degene die confronterende vragen stelt, vanuit de bedoeling te achterhalen wat er echt binnen een team speelt om van daaruit te kunnen bouwen. Resultaat is dat ik mooie teamontwikkelingen heb mogen aanschouwen en onderlinge verbinding tussen collega’s heb mogen zien toenemen.

Docenten met kracht

Ik coach docenten bij het verzorgen van onderwijs, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen om studenten zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Omdat iedereen anders is, werk je tijdens het lesgeven ook vanuit jezelf. Ik probeer bij het coachen van docenten/begeleiders met behulp van observaties en gesprekken te achterhalen waar iemand zijn kracht ligt en deze meer in te zetten. Kijken hoe de aanpak van de docent aan kan sluiten op de wens die de docent heeft voor zijn studenten zoals het kunnen differentiëren op niveau.

Onderwijsontwikkelaars met resultaat

Ik leer onderwijsontwikkelaars de stappen en fases van onderwijsontwikkeling, het formuleren van doelen en toetsing, zodat zij zelfstandig onderwijs op de juiste wijze kunnen ontwikkelen. In mijn ondersteuning aan onderwijsontwikkelaars heb ik gemerkt dat er vaak heel veel inhoudelijke expertise ligt, en dat er soms nog een leerbehoefte is als het gaat om hoe je doelen formuleert of toetsvormen kiest. Ik probeer mijn expertise in te zetten zodat de ontwikkelaars dit leren en zelfstandig verder onderwijs kunnen ontwikkelen.

06 - 43 89 40 42

Updates van Emina

Programmatisch toetsen: De ervaringen van een student

  Afgelopen jaren is programmatisch toetsen steeds meer in opkomst. Gelukkig worden meer en meer ervaringen en onderzoeksresultaten gedeeld, waar wij allen weer van kunnen leren. Zie je toetsen...

Tips voor de docent als ONLINE coach

  Afgelopen periode heb ik meerdere malen de training ‘docent als online coach’ verzorgd. Ik heb hierbij een heleboel tips verzameld die ik graag met je wil delen. Het kan jou mogelijk helpen...

Dé gevolgen van smartphonegebruik

  Enige tijd geleden heeft mijn collega Floor een blog geschreven met daarin tips hoe je studenten kunt leren met smartphones om te gaan. In dit blog ga ik enkele ‘feiten’ en mogelijke gevolgen...

Gepersonaliseerd leren: Omdat het ‘gemiddelde’ niet bestaat

  “ Door deze manier van leren blijf ik ook na mijn opleiding steeds onderzoeken en kritische vragen stellen, ik probeer dit nu ook in mijn werkcontext over te dragen aan collega’s ”(Wies; ROC...

Tips voor timemanagement, georganiseerd het nieuwe schooljaar in!

  De zomervakantie naderde zijn eind en ik begon mijn papieren agenda (ja die gebruik ik ook nog) in te vullen. Wanneer een nieuw (school)jaar gaat beginnen, sta ik altijd stil bij hoe ik...

Van leerdoel naar toetsvorm: een overzicht met variatie in toetsvormen

  Welke toetsvorm past bij de leerdoelen die de student dient te behalen? Ik zie bij veel scholen waar ik kom dat studenten veel verslagen moeten maken. De toets bestaat dan ook uit een...

Projectmatig werken in je ontwikkelgroep

  Waarom regelmatig checken van het groepsproces van belang is. Wanneer je onderwijs ontwikkelt, heb je te maken met verschillende fasen. Van visievorming naar grof ontwerp, vervolgens de...

Positieve groepsvorming, dé concrete werkvormen (deel 4)

  Dag lezer! Mijn blogreeks groepsdynamica komt aan zijn eind. De reeks is erop gericht geweest het onderwerp groepsdynamica onder de aandacht te brengen. Het is een veelbesproken onderwerp...

BLOG 3: Hulp in omgang met je klas

  4 meest gestelde vragen over groepsdynamica Welkom bij Blog 3 in de serie die ik schrijf over positieve groepsvorming waarbij ik vanuit het boek passages aanhaal met betrekking tot de meest...

5 tips voor positieve beïnvloeding van het groepsproces

  Met je groep vers het nieuwe studiejaar in Welkom bij deel 2 van mijn blogreeks gericht op positieve groepsvorming! In deel 1 heb ik mij met name op een stuk theorie gericht en daarbij wat...

Tips voor de docent als ONLINE coach

  Afgelopen periode heb ik meerdere malen de training ‘docent als online coach’ verzorgd. Ik heb hierbij een heleboel tips verzameld die ik graag met je wil delen. Het kan jou mogelijk helpen...

Dé gevolgen van smartphonegebruik

  Enige tijd geleden heeft mijn collega Floor een blog geschreven met daarin tips hoe je studenten kunt leren met smartphones om te gaan. In dit blog ga ik enkele ‘feiten’ en mogelijke gevolgen...

Gepersonaliseerd leren: Omdat het ‘gemiddelde’ niet bestaat

  “ Door deze manier van leren blijf ik ook na mijn opleiding steeds onderzoeken en kritische vragen stellen, ik probeer dit nu ook in mijn werkcontext over te dragen aan collega’s ”(Wies; ROC...

Tips voor timemanagement, georganiseerd het nieuwe schooljaar in!

  De zomervakantie naderde zijn eind en ik begon mijn papieren agenda (ja die gebruik ik ook nog) in te vullen. Wanneer een nieuw (school)jaar gaat beginnen, sta ik altijd stil bij hoe ik...

Van leerdoel naar toetsvorm: een overzicht met variatie in toetsvormen

  Welke toetsvorm past bij de leerdoelen die de student dient te behalen? Ik zie bij veel scholen waar ik kom dat studenten veel verslagen moeten maken. De toets bestaat dan ook uit een...

Projectmatig werken in je ontwikkelgroep

  Waarom regelmatig checken van het groepsproces van belang is. Wanneer je onderwijs ontwikkelt, heb je te maken met verschillende fasen. Van visievorming naar grof ontwerp, vervolgens de...

Positieve groepsvorming, dé concrete werkvormen (deel 4)

  Dag lezer! Mijn blogreeks groepsdynamica komt aan zijn eind. De reeks is erop gericht geweest het onderwerp groepsdynamica onder de aandacht te brengen. Het is een veelbesproken onderwerp...

BLOG 3: Hulp in omgang met je klas

  4 meest gestelde vragen over groepsdynamica Welkom bij Blog 3 in de serie die ik schrijf over positieve groepsvorming waarbij ik vanuit het boek passages aanhaal met betrekking tot de meest...

5 tips voor positieve beïnvloeding van het groepsproces

  Met je groep vers het nieuwe studiejaar in Welkom bij deel 2 van mijn blogreeks gericht op positieve groepsvorming! In deel 1 heb ik mij met name op een stuk theorie gericht en daarbij wat...

Creëren van een positieve groep, deel 1

  Het werken met groepen… een taak op zich! Docenten, er wordt veel van jullie gevraagd. Kennis overdragen op het juiste moment, goede vragen stellen om de student te activeren, je lessen goed...

Dé gevolgen van smartphonegebruik

  Enige tijd geleden heeft mijn collega Floor een blog geschreven met daarin tips hoe je studenten kunt leren met smartphones om te gaan. In dit blog ga ik enkele ‘feiten’ en mogelijke gevolgen...

Gepersonaliseerd leren: Omdat het ‘gemiddelde’ niet bestaat

  “ Door deze manier van leren blijf ik ook na mijn opleiding steeds onderzoeken en kritische vragen stellen, ik probeer dit nu ook in mijn werkcontext over te dragen aan collega’s ”(Wies; ROC...

Tips voor timemanagement, georganiseerd het nieuwe schooljaar in!

  De zomervakantie naderde zijn eind en ik begon mijn papieren agenda (ja die gebruik ik ook nog) in te vullen. Wanneer een nieuw (school)jaar gaat beginnen, sta ik altijd stil bij hoe ik...

Van leerdoel naar toetsvorm: een overzicht met variatie in toetsvormen

  Welke toetsvorm past bij de leerdoelen die de student dient te behalen? Ik zie bij veel scholen waar ik kom dat studenten veel verslagen moeten maken. De toets bestaat dan ook uit een...

Projectmatig werken in je ontwikkelgroep

  Waarom regelmatig checken van het groepsproces van belang is. Wanneer je onderwijs ontwikkelt, heb je te maken met verschillende fasen. Van visievorming naar grof ontwerp, vervolgens de...

Positieve groepsvorming, dé concrete werkvormen (deel 4)

  Dag lezer! Mijn blogreeks groepsdynamica komt aan zijn eind. De reeks is erop gericht geweest het onderwerp groepsdynamica onder de aandacht te brengen. Het is een veelbesproken onderwerp...

BLOG 3: Hulp in omgang met je klas

  4 meest gestelde vragen over groepsdynamica Welkom bij Blog 3 in de serie die ik schrijf over positieve groepsvorming waarbij ik vanuit het boek passages aanhaal met betrekking tot de meest...

5 tips voor positieve beïnvloeding van het groepsproces

  Met je groep vers het nieuwe studiejaar in Welkom bij deel 2 van mijn blogreeks gericht op positieve groepsvorming! In deel 1 heb ik mij met name op een stuk theorie gericht en daarbij wat...

Creëren van een positieve groep, deel 1

  Het werken met groepen… een taak op zich! Docenten, er wordt veel van jullie gevraagd. Kennis overdragen op het juiste moment, goede vragen stellen om de student te activeren, je lessen goed...

Gaat jouw team (doel)bewust om met het aanleren van vaardigheden bij leerlingen?

  Ik mag al een tijdje de Ontwikkelgroep die de opleiding Maatschappelijk Verzorgende maakt (MBO niveau 3 opleiding) begeleiden. Samen met een collega van die groep woon ik een bijeenkomst bij...

Vul je emailadres en je naam in

om de  casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!