Emina Nakičević

Emina Nakičević

Trainer en adviseur

T: 06 – 43 89 40 42
E: emina@oabdekkers.nl

Emina Nakičević

Ik begeleid onderwijsontwikkelaars bij het doorlopen van curriculumontwikkeling zodat zij in gezamenlijkheid kwalitatief goed onderwijs voor studenten kunnen maken.

Bij meerdere scholen kom ik binnen en is er een vraagstuk rondom curriculumontwikkeling. Soms is het geval geweest dat onderwijs er ligt en er een kwaliteitscheck op dient te komen en daarna aanpassingen nodig zijn geweest, soms heb ik meegemaakt dat we helemaal opnieuw mochten beginnen met een ontwikkelgroep om samen onderwijs te ontwikkelen.

Vaak ben ik ingeroepen om tijdens een onderwijsontwikkelproces op een bepaald punt ondersteuning te bieden.  Bij elke school ben ik aangesloten op dat wat er al lag, vanuit de visie de school/het team lag. En in sommige gevallen mocht ik begeleiden bij de visieontwikkeling en van daar uit verder ontwikkelen. Terugblikkend op al mijn doorlopen projecten kan ik zeggen dat ik het meest blij en trots ben op de collega’s waarmee ik heb samengewerkt. Ze geven allen aan geleerd te hebben en/of gegroeid te zijn als professional. Ik vind het mooi dat ik heb mogen bijdragen aan professionalisering van docenten zodat zij beter onderwijs kunnen maken/verzorgen.

Ik help docententeams bij het creëren van een gezamenlijke visie om van daar uit te kunnen handelen op pedagogisch/didactisch gebied.

Ik heb in mijn werk vaak meegemaakt dat ‘neuzen’ niet dezelfde kant op staan. Nu hoeft niet iedereen hetzelfde te denken, maar het is wel belangrijk met elkaar een visie te formuleren waar je achter staat en waar de teamleden zich naar conformeren. Ik ben vaak degene die confronterende vragen stelt, vanuit de bedoeling te achterhalen wat er echt binnen een team speelt om van daar uit te kunnen bouwen. Resultaat is dat ik mooie teamontwikkelingen heb mogen aanschouwen en onderlinge verbinding tussen collega’s heb mogen zien toenemen.

Ik coach docenten bij het verzorgen van onderwijs, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen om studenten zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Iedereen is anders. Ook in lesgeven werk je vanuit jezelf. Ik probeer bij het coachen van docenten/begeleiders met behulp van observaties en gesprekken te achterhalen waar iemand zijn kracht ligt en deze meer in te zetten. Kijken hoe de aanpak van de docent aan kan sluiten op de wens die de docent heeft voor zijn studenten  (zoals bijvoorbeeld kunnen differentiëren op niveau).

Ik leer onderwijsontwikkelaars de stappen en fases van onderwijsontwikkeling, het formuleren van doelen en toetsing, zodat zij zelfstandig onderwijs op de juiste wijze kunnen ontwikkelen.

In mijn ondersteuning aan onderwijsontwikkelaars heb ik gemerkt dat er vaak heel veel inhoudelijke expertise ligt, en dat er soms nog een leerbehoefte is als het gaat om hoe je doelen formuleert of toetsvormen kiest etc. Ik probeer mijn expertise in te zetten zodat de ontwikkelaars dit leren en zelfstandig verder onderwijs kunnen ontwikkelen.

Van leerdoel naar toetsvorm: een overzicht met variatie in toetsvormen

  Welke toetsvorm past bij de leerdoelen die de student dient te behalen? Ik zie bij veel scholen waar ik kom dat studenten veel verslagen moeten maken. De toets bestaat dan ook uit een verslag, waarmee allerlei criteria worden beoordeeld. Is dit erg? Nee. Maar...

Projectmatig werken in je ontwikkelgroep

  Waarom regelmatig checken van het groepsproces van belang is. Wanneer je onderwijs ontwikkelt, heb je te maken met verschillende fasen. Van visievorming naar grof ontwerp, vervolgens de daadwerkelijke onderwijsontwikkeling, dan de voorbereiding van uitvoering...

Positieve groepsvorming, dé concrete werkvormen (deel 4)

  Dag lezer! Mijn blogreeks groepsdynamica komt aan zijn eind. De reeks is erop gericht geweest het onderwerp groepsdynamica onder de aandacht te brengen. Het is een veelbesproken onderwerp waar docenten dagelijks mee te maken hebben. Er zijn meerdere bronnen die...

Schrijf je nu in voor een wekelijkse dosis inspiratie