Dennis van Aart

Dennis van Aart

Trainer en Adviseur

T: 06 – 363 20 980
E: dennis@oabdekkers.nl

Dennis van Aart

Complexe problemen bij onderwijsteams analyseren, deze terugbrengen tot de kern en helpen bij het formuleren van concrete acties zodat onderwijsprofessionals wederom in control komen: dat is wat ik het liefst doe. Zowel overzichtelijke als complexe projecten stuur ik vol overgave aan. Zo help ik onderwijsteams bij vraagstukken rondom studiesucces, licenties, en onderwijsontwikkeling. In mijn aanpak staan het onderwijsteam en zijn visie op de didactiek, de studenten en het beroepenveld centraal. Vanuit de opleidingsvisie werken we planmatig en gestructureerd met zo veel mogelijk draagvlak aan haalbare doelen.

Van achterblijvend studiesucces naar blijvend succes

Door analyse krijgen we inzicht in de vaak complexe problematiek en de diepere oorzaken van achterblijvend studiesucces. Ik begeleid onderwijsprofessionals bij het valideren van de oorzaken van dit achterblijvend studiesucces zodat zij die kunnen vertalen naar concrete, uitvoerbare acties. Vervolgens help ik onderwijsteams bij het monitoren, evalueren en bijsturen van de ingezette acties met een beter studiesucces tot gevolg.

Accreditaties

In complexe licentietrajecten ben ik op mijn best. Ik help teams vanuit hun visie bij het aanpakken van problematiek zodat zij grip krijgen op de situatie. Onderwijsdirecties begeleid ik met het opstellen van een zelfevaluatie die aansluit bij de identiteit en visie van de opleiding. Ook bij alle logistieke en inhoudelijke aspecten van een accreditatie, zoals documentenverzameling en verantwoording, zet ik mijn ervaring in, zodat de accreditatie voldoet aan alle gestelde voorwaarden en termijnen. De organisatorische en inhoudelijke voorbereiding op de visitatiedag doen we samen zodat deze optimaal verloopt.

Onderwijsontwikkeling

Tot slot begeleid ik onderwijsteams bij het onderzoeken en formuleren van hun visie op didactiek, het beroepenveld en de studenten zodat zij planmatig en gestructureerd innovatief onderwijs kunnen ontwikkelen.

Online leren: Een sprint en een marathon!

  Sinds 15 maart alle scholen gesloten zijn, is er door alle docenten in het land een enorme prestatie geleverd! Met man en macht is er gewerkt aan het onderwijs online krijgen. Langzaamaan beginnen we te wennen aan wat een uitzonderlijke situatie is. Hoe maken...

Een Cassandravoorspelling

  In ons werk ben je veel onderweg. In de auto luister ik dan graag naar podcasts en zo hoorde ik voor het eerst over de Cassandravoorspelling. Het verwijst naar een onheilsvoorspelling die achteraf correct blijkt te zijn, maar op het moment van voorspellen niet...

Help! Ik houd geen student meer over!

  Op ons high impact teaching event (HIT) op 21 november gaan we dieper in op het thema ‘Studiesucces’. Een van de onderwerpen die dan zeker naar voren zal komen, is het eerstejaarsrendement. In mijn vorige blog spraken we al over de noodzaak van het verhogen van...

Schrijf je nu in voor een wekelijkse dosis inspiratie

Vul je emailadres en je naam in

om de  casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!