Dennis van Aart

Dennis van Aart

Trainer en Adviseur

T: 06 – 363 20 980
E: dennis@oabdekkers.nl

Dennis van Aart

Complexe problemen bij onderwijsteams analyseren, deze terugbrengen tot de kern en helpen bij het formuleren van concrete acties zodat onderwijsprofessionals wederom in control komen: dat is wat ik het liefst doe. Zowel overzichtelijke als complexe projecten stuur ik vol overgave aan. Zo help ik onderwijsteams bij vraagstukken rondom studiesucces, licenties, en onderwijsontwikkeling. In mijn aanpak staan het onderwijsteam en zijn visie op de didactiek, de studenten en het beroepenveld centraal. Vanuit de opleidingsvisie werken we planmatig en gestructureerd met zo veel mogelijk draagvlak aan haalbare doelen.

Van achterblijvend studiesucces naar blijvend succes

Door analyse krijgen we inzicht in de vaak complexe problematiek en de diepere oorzaken van achterblijvend studiesucces. Ik begeleid onderwijsprofessionals bij het valideren van de oorzaken van dit achterblijvend studiesucces zodat zij die kunnen vertalen naar concrete, uitvoerbare acties. Vervolgens help ik onderwijsteams bij het monitoren, evalueren en bijsturen van de ingezette acties met een beter studiesucces tot gevolg.

Accreditaties

In complexe licentietrajecten ben ik op mijn best. Ik help teams vanuit hun visie bij het aanpakken van problematiek zodat zij grip krijgen op de situatie. Onderwijsdirecties begeleid ik met het opstellen van een zelfevaluatie die aansluit bij de identiteit en visie van de opleiding. Ook bij alle logistieke en inhoudelijke aspecten van een accreditatie, zoals documentenverzameling en verantwoording, zet ik mijn ervaring in, zodat de accreditatie voldoet aan alle gestelde voorwaarden en termijnen. De organisatorische en inhoudelijke voorbereiding op de visitatiedag doen we samen zodat deze optimaal verloopt.

Onderwijsontwikkeling

Tot slot begeleid ik onderwijsteams bij het onderzoeken en formuleren van hun visie op didactiek, het beroepenveld en de studenten zodat zij planmatig en gestructureerd innovatief onderwijs kunnen ontwikkelen.

Dwalen is falen: Tips voor het verhogen van eerstejaarsrendement

  Nu het nieuwe jaar is opgestart en alle eerstejaars studenten in de klassen zouden moeten zitten, breekt er een spannende periode aan. Niet alleen voor de studenten – nieuwe omgeving, nieuwe studie, nieuwe docenten, maar ook voor de opleidingen. Hoeveel studenten...

‘Ik denk wel dat ik het kan, want ik heb het nog nooit gedaan’

  Hoe emoties leerprestaties beïnvloeden Dank voor alle reacties op mijn vorige blog over motivatie! Boeiend om via email / Linkedin door te praten en te zien wat iedereen bezig houdt. Vorige keer heb ik het gehad over hoe gewenst leergedrag samenhangt met...

Beter een zes zonder stress dan een zeven zonder leven?

  “Studenten doen gewoon niks! Ze zijn niet gemotiveerd om naar de les te komen, ze zijn niet gemotiveerd om huiswerk te maken, niet gemotiveerd om zich voor te bereiden”…..hoe vaak hoor je dit niet? In mijn vorige baan heb ik dit ook meegemaakt. Onze docenten...

Schrijf je nu in voor een wekelijkse dosis inspiratie

Vul je emailadres en je naam in

om de  casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!