Teamontwikkeling

Teamontwikkeling als weg naar een lerende gemeenschap

Teamontwikkeling staat hoog op de agenda van bijna alle opleidingen in het beroepsonderwijs. De maatschappelijke opdracht om studenten op te leiden is de afgelopen jaren complexer geworden door een verschuiving van vakgericht onderwijs naar meer integraal onderwijs....

Vertrouwen in kwaliteit

Er wordt veel gesproken over onderwijskwaliteit. Maar over wat die kwaliteit  bestaat weinig overeenstemming. Vraag ieder om een definitie van kwaliteit en je krijgt verschillende beschrijvingen. Toch was het formeel bepalen of de onderwijskwaliteit van een opleiding...

Werkdruk voor docenten is te hoog

In alle onderwijssectoren ligt het banenverlies hoger dan de wijziging in het leerlingaantal (DUO, 2014). Dat vertaalt zich in nog vollere klassen en een hogere werkdruk. Uit cijfers van het ministerie blijkt dat de werkdruk tussen 2009 en 2012 flink is toegenomen en...

Kwaliteitsborging: verbeteren van de kwaliteit van uw onderwijs.

Kwaliteit: de mate waarin iets goed is of aan bepaalde normen voldoet. Borgen: het geheel van geplande en systematische acties, nodig om in voldoende mate het vertrouwen te geven dat een dienst voldoet en blijft voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.   Zowel in...

Vul je emailadres en je naam in

om de  casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!