Online én offline leren

Blended
onderwijs

Hybride, blended, online, flipping? Het omzetten van een rooster en een powerpoint is niet meer voldoende.  Hoe komt jouw onderwijsteam tot een leerrijke, effectieve leeromgeving waar studenten betrokken en actief zijn?

Wat wij bieden

Veel opleidingen staan nu voor de keuze hoe in september het nieuwe studiejaar op te starten? Het gebouw mag voor 20 tot 30 procent bezet zijn. Wat betekent dit voor de introductie van nieuwe eerstejaars? Hoe gaan we om met eerder uitgestelde toetsen of examens? Hoe zorgen we dat we verbinding krijgen en houden met studenten? Hoe moeten we de lessen inrichten zodat er een goede mix ontstaat tussen klassikaal en online onderwijs? Hoe gaan we om met praktisch onderwijs? Hoe gaat het met de stage?

Vragen die om een antwoord vragen en waarbij een bredere onderwijskundige en veranderkundige blik kan helpen. In ons aanbod ondersteunen we opleidingen om de consequenties in beeld te brengen en van een gerichte aanpak te voorzien. Professionalisering en competentieontwikkeling van docenten en ondersteuners speelt hierin een belangrijke rol.

Online training

Via OAB Dekkers Academie bieden we online trainingen op het gebied van digitale didactiek, toetsing & examinering, motivatie en betrokkenheid.

Team sessies

Met het team bereiden we modules, lessen en toetsing voor. Vanuit de beoogde leerdoelen wordt onderwijs en toetsing ontworpen in een effectieve blended vorm.

w

individuele sessies

Individuele docenten worden ondersteund met flipping the classroom. Doel voor de tool maar met voldoende hulpmiddelen om de les leerrijk te maken.

webinars

Live webinars met verdiepende thema’s over online didactiek, motivatie & betrokkenheid of online-toetsing.

ondersteuning

Ervaren Projectleiders, onderwijsmanagers of schaduwmanagement om het leiderschap (tijdelijk) te ondersteunen bij het leidinggeven.

Documentatie

Het opnieuw beschrijven van leeruitkomsten, toetskaders, handleidingen en richtlijnen.

Vier tips om nog krachtiger te innoveren!

Houd de innovatie zo klein mogelijk en focus op die onderdelen waar urgentie en energie zit! Zonder noodzaak geen verandering.

Tip 1: leren centraal

Het leren van studenten verandert niet. Instructie, herhaling, voorkennis, verwerking, succeservaring en uitgewerkte voorbeelden  zijn nog altijd het startpunt van leren. De methode om te leren verandert. Stel daarom het leerproces centraal.

Tip 2: klein houden

Formuleer de gewenste verwachtingen zo expliciet mogelijk en hou daarmee de verandering zo klein mogelijk. Grote meeslepende verandering hebben de neiging te mislukken. Verander daar waar de energie om te veranderen het grootst is. Het gaat om evolutie in plaats van revolutie.

Tip 3: Werk samen

Alleen kan je niks, we moeten het samen doen (Cruijff). Deze praktische wijsheid is zeker van toepassing. Krachten bundelen in je opleiding om samen vooruit te komen. 

Tip 4: met studenten

Betrek van het eerste moment je studenten om aan te sluiten bij hun voorkeuren. Zij zijn als eindgebruiker van het onderwijs bij uitstek in staat om aan te geven wat wel en wat niet leidt tot actieve en betrokken studenten. Bovendien helpen zij om het proces op gang te houden. 

Wat heb jij nodig?

Laat ons weten wat jouw opleiding nodig heeft om verder te ontwikkelen en wij denken in een eerste dagdeel vrijblijvend met je mee. We maken een quickscan van jullie onderwijs en komen met gerichte aanbevelingen. Maak hieronder snel een afspraak of bel naar 040 – 291 3733.

Zij gingen je voor

Onderstaande opleidingen hebben mochten we ondersteunen bij online leren.

“OAB Dekkers heeft een intensieve week voor onze docenten begeleid samen met onze i-coaches. Dit gaf een geweldige energie binnen het ROC”

Pauline Koster

ROC TOP

“Een interim-manager van OAB-Dekkers ondersteunt het horecateam in deze lastige digitale transitie”

Marian van Dongen

Directeur Sector Economie & Ondernemen, Da Vinci College

“Online toetsen met onlineproctoring heeft een versnelling gekregen. OAB Dekkers heeft een projectleider geleverd voor de implementatie.”

John Kropman

Taskforce Fontys Online

“De webinars over online leren geven nieuwe inspiratie voor onze docenten.”

Veerle Visch

Albeda Academie

Neem contact op

Heb je vragen of wil je meer informatie? Bel gerust: 040 – 2913733.
Of neem contact op via onderstaand formulier.
  • Contact via website

Vul je emailadres en je naam in

om de  casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!