Studieloopbaanbegeleiding als spil van de opleiding

Datum: 4 februari en 4 maart 2019. Locatie: Postillion Hotel Utrecht Bunnik. 

Er komt nogal wat af op studieloopbaanbegeleiders. Veelgestelde vragen zijn bijvoorbeeld: Hoe zorg ik dat studenten meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces? Hoe kun je aansluiten bij alle studenten en hoe gebruik je de gegeven tijd voor SLB effectief? Wat willen we de student ‘leren’ naast de vakinhoudelijke kennis?
Wat zou de inhoud van SLB moeten zijn?
Hoe breng ik de competentieontwikkeling van studenten in beeld? Hoe stimuleer ik dat studenten afspraken uit het POP nakomen? Hoe kan ik de motivatie van studenten bevorderen?
Hoe zetten we studenten in hun kracht?

In deze cursus staat de veelomvattende rol van studieloopbaanbegeleider centraal. Om studenten op de juiste wijze te kunnen begeleiden in hun studieloopbaan is een gedegen en onderbouwde aanpak nodig. In deze cursus leert de studieloopbaanbegeleider de achtergronden en begeleidingsvaardigheden die je nodig hebt in je rol als studieloopbaanbegeleider.

Doelen:

 • Deze module legt een brede basis voor de Studieloopbaan begeleider (voor zowel beginnende als de meer ervaren begeleiders).
 • De docent beheerst een aantal begeleidingsinstrumenten die je kunt gebruiken bij SLB gesprekken maar ook bij BPV of mentorgesprekken.
 • De docent heeft zijn coachingsvaardigheden vergroot zodat hij een effectiever gesprek met studenten kan voeren.
 • De docent weet hoe hij de student meer kan motiveren en in zijn eigen kracht kan zetten (vergroting van de zelfsturing en zelfstandigheid).
 • De docent is bekend met de structuur van SLB en de diverse fases die daarbij horen.

Inhoud:

4 februari 2019, dag 1

 • Profiel en competenties van de studieloopbaanbegeleider
 • Onderscheid tussen de rol van de studieloopbaanbegeleider en andere begeleidingsrollen
 • De fasering in studieloopbaanbegeleiding
 • leerlingen begeleiden door gebruik van specifieke instrumenten: POP, portfolio, ambitieplan, plan van aanpak maken
 • Begeleiden en coachen op maat door differentiatie
 • Intervisie met persoonlijke casussen

4 maart 2019, dag 2

 • Motivatie en zelfsturing van de leerling stimuleren
 • Coachingsvaardigheden trainen
 • Diverse gesprekken en gesprekstechnieken trainen
 • Intervisie met persoonlijke casussen

Doelgroep:

Studieloopbaanbegeleiders, mentoren en docenten in het middelbaar beroepsonderwijs

Omvang:

4 dagdelen/ studiebelasting 20 uur (inclusief zelfstudie)

Prijs:

€ 925,-

Ingangseisen:

Je bent werkzaam als docent/ SLB-er in het beroepsonderwijs

Certificering:

Bewijs van deelname met registratie voor het Registerleraar onder nummer: jKRZYuvfYo

Claudia de Groot

Onderwijskundige en Trainer, OAB Dekkers

Peggy Smith

Onderwijskundige, Onderwijsadviesbureau Dekkers

Meld je nu aan!

Nieuw veld

Bekijk hier de algemene voorwaarden van Onderwijsadviesbureau Dekkers